Over mezelf

Hallo ik ben Philip en met deze wil ik jullie vragen om eens na te denken over de effecten van klimaatverandering!

Elke dag rijden er honderdduizenden auto's rond die samen vele miljoenen tonnen fijn stof de lucht in blazen... Het is bewezen dat veel fijn stof een invloed heeft op de opwarming van de aarde.

Er zijn nog duizenden andere voorbeelden die ik jullie kan geven... Het belangrijkste is dat je er bij stil staat wat sommige mensen onze kinderen, klein-kinderen en klein-klein-....kinderen allemaal aandoen.

Sta er bij stil, dat is alles wat ik vraag.

Groeten
Philip aka "Red De Wereld"

Meer over mezelf
Naam
Philip "Red De Wereld"
Geboortedatum
13/03/1982

Gastenboek 277

Het is nog steeds zomer in ons land
het is 's ochtends nog steeds vroeg licht,
we gaan nog naar het strand,
en we bruinen bij in ons gezicht.

vogeltjes fluiten,
de zon schijnt,
alles is vrolijk buiten,
tot het licht verdwijnt.

mensen lachen naar …

gepost door chritomu
18 juli 2014


Teken gastenboek
Gevolgen klimaatverandering:
1. Zeespiegel stijgt -> Belgie komt half onder water te staan!
2. Aantasting van ecosystemen -> klimaatverschuiving, op de ene plaats wordt het warmer, op de andere kouder. Planten & dieren leiden hier onder!
3. Zoet water tekort
4. Afname van landbouwproductiviteit -> grond te droog om gewassen te telen.
5. Gezondheidskwaliteit daalt -> er is een verband tussen sterfte en temperatuur.
6. ... ga maar door!

Red de wereld, en dat begint bij jezelf! Overtuig je vrienden en kennissen om hun steentje bij te dragen!

Alvast ontzettend bedankt iedereen!
- Philip