Blog / DOOPGEDICHTEN

zaterdag, 14 februari 2009 om 14:55

Door hier klikken kunnen onderstaande gedichten in woord worden gedownload
Doopgedichten

Om licht te zijn, wordt je geboren

Om enthousiast je weg te gaan

Om andere mensen aan te steken

Te warmen wie in de kou moet staan

Om op te branden, jezelf te geven

Wil het geluk met mensen zijn

Om licht te vinden bij een ander

Als het eigen licht gedoofd mocht zijn

Zo breekt het licht de wereld open

Zo wordt God zichtbaar in de mens

Dat jij een kind van licht zult wezen

Dat, naam kind, is mijn hartenwens

----

Kindje dat het water voelt

Weet je dat God jou bedoelt

Druppels op je babywang

Raken jou je hele leven lang

Water tekent een geheim

Dat je kind van God mag zijn

Water levert het bewijs

God gaat met je mee op reis

Want wanneer je bent gedoopt

Weet je dat God naast je loopt

-----

Gedicht van een mama

Dag lieve kleine vlinder uit mijn buik

Voordat je straks de wereld in zal vliegen

Zal ik je jarenlang, hier dicht bij mij

Heel veilig in mijn armen mogen wiegen

Ik zal je alles leren wat je weten moet

En je de namen van de dingen noemen

Dag lieve kleine vlinder uit mijn buik

Ik wens voor jou een wereld vol geluk

------

Gedicht van een pappa

De geboorte is een groot wonder.

Dan voel je pas dat je vader en moeder bent.

Wat dan allemaal door je heen gaat,

Kun je eigenlijk niet onder woorden brengen.

Woorden schieten te kort.

We hebben alleen maar kunnen zeggen,

Hoe is het mogelijk? Ons eigen kindje!

Het is werkelijk gaan ademen, het leeft.

Dan is er een en al dankbaarheid.

Dan voel je intens dat het leeft,

En dat je eigen bestaan ook iets is dat je hebt gekregen.

Het leven is een mysterie.

Je kunt het gewoon niet begrijpen.

Soms weet je het heel zeker er is iets!

Vanaf oeroude tijden zijn de mensen op zo’n momenten

Het woord “God” gaan gebruiken.

Zij hebben die naam gezucht, gefluisterd en uitgeroepen.

Bij de geboorte van een kind.

Bij het sterven van een mens.

Bij het opgaan van de zon.

En bij het ontspringen van een bron.

Wij hebben er geen andere woorden voor.

Het is het mysterie van alles wat bestaat.

Wij kunnen alleen maar stamelen.

Ik begrijp het niet…..maar

DANK U WEL GOD.

------

Gedicht van een peetoom

Hij is hun kindje

zo mooi en klein,

Met donkere haartjes

en wimpertjes fijn.

Hij is een clowntje

dat je zó boeit,

dat je alles vergeet

als je met hem stoeit.

Hij is een schatje

een echte kleine guit,

en zo’n charmeurtje

dat je besluit

nooit meer iets te doen

dan te zien hoe hij speelt,

ravot, en jengelt als ’t hem verveelt.

Soms houdt hij zijn hoofdje op en lacht

met z’n wimpertjes neer zo guitig en zacht

en zalig verrukt als een engeltje,

dat kleine stoute bengeltje!

Ik heb mijn hart aan hem verloren,

hij is mijn vriendje, mijn uitverkoren,

ik wil met hem spelen dag en nacht.

Er is nergens verdriet waar een kindje lacht.

-----

Een kind is niet zomaar een dingetje, iets bloots

Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots.

Er woont een wonder in, iets machtigs.

Een kind is meer dan alleen iets engelachtigs.

Ik weet niet wat het is, dat niet, maar ik maak me sterk:

Zo’n mensenkind is niet alleen maar mensenwerk.

-----

Jij bent nog nieuw op aarde,
jij bent er nog maar net.
En nu al heb jij van die aarde,
een stukje in het zonnetje gezet.

Jij bent nog klein,
maar al oh zo bijzonder.
Welkom naam kind, jij mag er zijn.
Wat ben jij een klein groot wonder.

Op deze speciale dag,
laten wij jou dopen met water.
God zegt; dat je er mag zijn,
en een lichtje bent voor nu en later.

Dankbaar noemen wij jouw naam,
geweldig dat wij hier mogen staan.
en de belofte mogen beamen,
dat God met jou mee zal gaan.

-----

Het water voor de doop.
Wordt geput uit een bron.
Het is de bron van de hoop.
Vanaf nu schijnt de zon.

Door het water op je hoofd.
Gaat het geloof naar binnen.
Omdat je nu in Hem gelooft.
Zal het leven aan Licht winnen.

De doop ontsteekt het Licht.
In het leven van dit mensenkind
Zijn levenspad wordt verlicht.
Nu wiegt hij mee met Gods wind.

-----

God kwam naar jou,
en zei:
je bent mijn kind,
dit is het teken,
dat ik je heb bemind,
van voor je was geboren.

Dit teken geef ik jou,
geloof dan,
mijn belofte blijf ik trouw
wanneer jij
Mijn verbond niet breekt,
aanvaard wat Ik je geef.

Mijn kind ben jij,
Ik zal er zijn
voor jou,
ben jij er ook
voor Mij?

-----

Verbonden met vader en moeder
natuurlijk het meest met die twee
Maar ook met de andere mensen
vier jij hier dit feest met ons mee
Je hebt al een naam
maar je krijgt er één bij op dit feest
Want jij wordt gedoopt in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Je bent al een tijdje bij de mensen
Je naam is bij ons al vertrouwd
En dus is het tijd om te vieren
Dat God die je kent van je houdt

Je bent een begrip aan het worden
Steeds meer mensen noemen je naam
Ook God begint jouw naam te roepen
En dus zijn wij hier nu tesaam

Nu mag je gaan leven met mensen
Verbonden in liefde en trouw
Omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods naam legden naast die van jou

-----

Kom kindje, zei de lieve Heer
Kom, kniel voor 't altaar biddend neer
Geef mij je hartje vlek'loos rein
Ik treed erin, Ik wil bij jou zijn

-----

Uit liefde ontstaan, met liefde gedragen
gelukkig geweest met dat vreemde, dat vage
Dat trappelende, wordende mensje dat groeide
dat altijd bij ons was en altijd weer boeide

Het wachten duurt lang, steeds blijven hopen
en eindelijk gehuil, het mondje wijd open
de vuistjes gebald in een woordloos protest
de warmte is weg en de wereld niet best

Wat tedere woorden, een lach en een traan
geluk en ontroering en dan klinkt je naam
met zorg gekozen, met liefde gegeven
een naam die je draagt je verdere leven

En ouders, die zijn er, die blijven je geven
die nodige liefde, die elk kind doet leven
van liefde wordt dat roze hoopje mens
dat is voor de toekomst onze innigste wens!

-----

Eeuwig blijft
jouw naam
bewaard
God sloot jou
in Zijn verbond
nóóit iets te vrezen
nooit alleen
God gaf jou
geboortegrond!

------

Met dit pasgeboren wonder
door de Schepper ons gegeven
waarmee wij biddend voor Zijn altaar staan
wordt door de doop van dit prille, nieuwe, jonge leven
met de Heer een belofte aangegaan

Dit kind, in Gods verbond nu opgenomen
mag weten, door dit teken is er Hoop
want waar zijn pad ook uit mag komen
hij draagt de belofte van de Doop

Bij storm, duisternis of donkere machten
in een koude, wrede wereld heel alleen
mag hij, van U, o Heer, zijn steun verwachten
en schuilen met Uw liefde om zich heen

Heer, wij willen U deemoedig vragen:
wilt u dit kind, dat uit onze liefde is gegroeid
in Uw sterke Vaderarmen dragen
zodat hij in Uw waarheid groeit en bloeit

-----

Kind, wij dragen je op handen
naar het water van de bron
want jouw leven mag niet stranden
niet vergaan in het waarom

Door het water vroeg of later
kom je dicht bij het geheim
in de hoge hemel staat er
dat je kind van 't Licht mag zijn

Als jouw naam wordt uitgesproken
over duister water heen
is jouw eenzaamheid doorbroken
ben je hier niet meer alleen

Water, water, laat het stromen
teken en herinnering
van een eeuwig heimwee dromen
van een altijd nieuw begin

Opgenomen en verbonden
met de Naam die vrede is
gaat jouw leven niet ten onder
en het wordt niet uitgewist

-----

We hebben God gedankt
om jóu
zo mooi, zo gaaf geboren
nu vragen we aan God
die jou heeft uitverkoren
bescherm, behoed ons kind
bewaar dit stukje hemelgloed
wat er ook mag gebeuren
schenk het een leven
en een wereld vól met kleuren!

-----

Mijn zegen krijg je mee
trek nu de wereld in
De aarde is weer droog
er is een nieuw begin
Woon hier en overal
de wereld is voor jou
En kijk de regenboog:
Ik blijf je altijd trouw

Mijn zegen krijg je mee
trek nu de wereld in
Blijf altijd dicht bij Mij
Ik geef je leven zin
Woon hier en overal
de wereld is van jou
En kijk de regenboog:
Ik blijf je altijd trouw

-----

In je moeders schoot geweven
tot een wonder van bestaan
kwam je bij ons in het leven
dankbaar zeggen wij jouw naam
Opnieuw mogen wij beleven
wat wij zien maar niet verstaan
welk een groot geheimenis
jong geboren leven is

Aan een lange reis begonnen
die een levensloop beslaat
zul je door de wereld trekken
waarin veel kwaad bestaat
Al vanaf je eerste schrede
bidden wij dat met jou gaat
Hij die ons geest en adem geeft
en ook jou geschapen heeft

Hoeveel liefde wij ook geven
en hoe weerbaar je ook wordt
kwetsbaar zul je altijd blijven
mensenmacht schiet toch tekort
Door de doop ben je opgenomen
kind van Mensen, kind van God
in de kring hier om je heen
leven kun je niet alleen

-----

Gedoopt zijn
of gedoopt leven
het is een verschillend gegeven
dopen doe je met water
na de handeling is het klaar
maar gedoopt leven
begint... juist pas daar
want in jouw
doen en laten
gaat je doop
zijn praten
Zo wordt het Doopsel
het sacrament
waar de ander
je als gelovige herkent

------

Zo mooi, zo lief, zo bijzonder
Jullie allemaal, stuk voor stuk, een wonder
Aan het begin van het leven
dat je door papa en mama is gegeven
Er staat nog zoveel te gebeuren
Ik zal proberen het al een klein beetje voor jullie in te kleuren:

GELUK
Geluk is voor de één een snelle auto
en voor de ander een wandeling op een mooie herfstdag
Het zit in hele grote dingen en in hele kleine
Als je het tegenkomt, koester het dan, spreek het uit, dat mag!

GEZONDHEID
Gezondheid is een heel kostbaar goed
Je hebt het slechts deels zelf in de hand
Het is iets waar je heel zorgvuldig mee omgaan moet

LIEFDE
Liefde heb je vanaf je eerste uur gekregen en gegeven
Liefde is iets overweldigends, iets prachtigs
Het vormt de rode draad van heel je leven

VRIENDSCHAP
Vriendschap is iets dat je geeft en dat je krijgt
en als je zorgvuldig omgaat met diegenen die je lief zijn
is het iets dat altijd bij je blijft

Dit zijn een paar fundamenten van je bestaan
Zo heeft God je leven ook bedoeld
Laat ruzie, bedrog en verdriet zoveel mogelijk aan je voorbij gaan
Mocht het je pad toch kruisen, weet dan dat Hij met je meevoelt

Dat is waarom we hier vandaag zijn
Dat is wat we vandaag vieren
Het is goed zo, het is feest, het is fijn!

-----

Dit hele kleine leven Heer
Dat U hen toevertrouwt
Dat zegt ons alle keren weer
Hoeveel U van ons houdt

Wij geven U ons woord o Heer
Wij hebben het beloofd
God zegent nu dit kindje weer
Door het teken van de doop

De Goede Herder is de Heer
Die zorgt voor al wat leeft
Ons dankbaar hart, is stil en blij
Voor alles wat Hij geeft

Wij bidden U, verhoor ons nu
Houdt Gij Uw woord gestand
En schrijf de naam van dit, Uw kind
In de palmen van Uw hand

-----

Vandaag
ben je gedoopt
en is het extra feest
omdat we weten
dat er Eén is
Die van je houdt
het állermeest!

------


Reageer

Je moet je aanmelden om een reactie te schrijven. Nog geen account? Registreer nu!
Je rating: 0
geen rating